14.února svátek Svatého Valentýna

14.února svátek Svatého Valentýna

Patří podle Vás tenhle svátek mezi rize ty " Americké" ? Budete se divit, ale původ těchto oslav sahá hluboko do římské historie.


Jedna legenda říká, že je pravděpodobně odvozen od pohanského svátku: svátku Lupercalia, který se slavil na konci zimy a byl zasvěcen dvěma římským bohům: ochránkyni žen a římských svateb, bohyni Junoně a Lupercusovi, bohu pastýřů a stád. Tradice říká, že v předvečer svátku Lupercalia byly vloženy do '' schránky lásky '' lístečky se jmény svobodných mladých dívek vhodných na vdávání. Každý svobodný mladý muž si vytáhl lístek se jménem dívky, která se měla stát jeho pro celý následující rok.


Druhá legenda přisuzuje tento den knězi Valentýnovi, který vzdoroval císaři Claudiusovi II., zvaným Claudius Krutý. Historie říká, že Svatý Valentýn, lat.:valeo = síla, zdraví (silný, zdravý, schopný, mohutný) byl pravděpodobně katolický kněz, biskup, který zemřel mučednickou smrtí. Za vlády Císaře Claudiuse II byl Řím sužován krutými krvavými válkami. Císařskému vojsku chybělo dostatek boje schopných vojá, a tak císař vydal přísný zákaz uzavírání sňatků. Doufal, že tak pro své vojsko zajistí dostatek mladých svobodných mužů, ochotných položit život za svého císaře. Kněz, Svatý Valentýn, porušil císařův zákaz a tajně oddával zamilované dvojice v kostele. Když se to císař dozvěděl, dal ho uvrhnout do žaláře. Podle legendy, v žaláři vrátil Svatý Valentín zrak slepé dceři soudce Asteria. Před svou popravou, dne 14.února roku 269 jí napsal dopis a podepsal se: " Tvůj Valentýn"


Svátek Lupercalia následně splynul s oslavami mučednictví Sv. Valentýna a tak vznikl tenhle romantický svátek, svátek Svatého Valentýna.


V novodobé, tak uspěchané době, občas potřebujeme právě svátek ( den matek, mezinárodní den žen, mezinárodní den otců, den Svatého Valentýna..) aby jsme vybočili z toho našeho pracovního tempa a udělali i v průběhu pracovního týdne něco " jiného" . Kytkou, přáním, malým dárkem , pozorností, romantickou večeří, objetím... dali najevo druhému člověku, že na něho myslíme. 


I s malým dárkem od nás, jako mexickou bolounoční košilkou nebo romantickým tričkem s dětskými ťapičkami na bříšku, projevíte své milované kousek své pozornosti.


         

All comments